Rron Gjinovci ”Dridhe” Kosoven Me Deklarate Per Albin Kurtin ! E Krahason Me Listen Srpska…

Analisti Rron Gjinovci ka kriti.kuar Qeverine Kurti per masat e marra ne para ndalimin e perhapjes se pan demise.
Ai tha se ndonje zyrtar i Listes Srpska me diza.jnu nje fiasko ekonomike per Kosoven, nuk e di a kish dite kaq mire me e aran zhu.

 

 

Gjinovci ka thek.suar se masat jane te deshtuara dhe bizneset jane dem.tuar pa asnje nevoje.

Ai ka shkru.ar ne rrjetin e tij social Facebook, se demi qe i eshte shkak.tuar bizneseve do te kompesohet vetem pjese.risht nga buxheti, çfare per.ben dem te dyte ekonomik.

Postimi i Rron Gjinovcit:

1 Masat e Qeve.rise jane te deshtume komplet. Pushimet masive ne Shqipni dhe natyra gjys.make e masave e kane pa mundesu uljen e numrit te infe.ktimeve, çka eshte edhe qellimi i dekla rum i masave.

2 Meqe ras.tet nuk ulen, i bjen qe bizneset jane dem.tu kot, pa asnje nevoje.

3 Dami qe iu eshte shka.ktu bizneseve do te kompensohet pjese.risht nga buxheti, çka perben damin e dyte ekonomik per ven.din. (Nder kohe rastet e infkek.timeve nuk do te ulen).

4 Javen tje.ter kur ndodhe hapja eshte Ramazan, e biz.neset do te vazhdojne me punu ma dobet. Rime kambja e tyne do te ndodh shume ma nga.dale se normalisht.

Kon kludim: me ja pas lane naj zyr.tari te Listes Srpska me dizajnu nje fiasko ekono.mike per Kosoven, sdi a kish dite kaq mi.re me e aranzhu. Une nuk be.soj qe kete e bani me qellim Qeve.ria Kurti, por e bani nga mos dija e veshun me pet.kun e fitimtarit arrogant.

E keq.ja vjen nga mos dija ka pas thane para ma shume se 2 mije vjet.ve njoni ne Greqi